Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intern kommunikation

Vid Institutionen för strategisk kommunikation finns det sedan länge ett starkt intresse för organisationers interna kommunikation. I forskningssammanhang kallas detta fält för organisationskommunikation. Vårt fokus ligger dock inte enbart på den interna kommunikationen utan också på den ömsesidiga relationen mellan intern och extern kommunikation. Många studier pekar på att den interna kommunikationen är en grundförutsättning för en organisations existens och därmed för möjligheterna att lyckas med den externa kommunikationen.

 

Personer som jobbar tillsammans.

En utgångspunkt för gruppen är att kommunikation inte är ett verktyg eller en separat del av en organisation, utan att kommunikation är integrerat i organisationens alla delar och något som ständigt återskapar en organisation. På så vis är ständigt pågående samtal, konversationer via digitala medier, möten, strategier, rapporter, beslutsdokument och andra texter grundläggande aspekter av organisering och organisationer. Dessa konstruktionsprocesser och vilken betydelse de har för organisationer och organisationsmedlemmar intresserar forskningsgruppen.

Målet för gruppen är att utveckla kunskapen om organisationers kommunikation genom nya forskningsprojekt som bland annat kommer att inriktas mot ledningskommunikation, medarbetares betydelse för organisationens anseende och varumärke, paradoxen mellan framväxande tystnadskulturer samtidigt som tilltron till transparens och interna sociala medier ständigt ökar. Vi bedriver både forskning som enbart är teoriutvecklande och forskning tillsammans med branschen för att utveckla nya handlingsmodeller och praktiska lösningar.

Gruppen har tidigare utforskat områden som intern kriskommunikation, förändringskommunikation, kommunikatörens arbete och yrkesroller, kommunikativt ledarskap och medarbetarskap samt kommunikationens värde för organisationer i forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen.

Publikationer

Nedan följer ett antal exempel på publikationer från medlemmar i gruppen:

  • Heide, M., von Platen, S., Simonsson, C., & Falkheimer, J. (2018). Expanding the Scope of Strategic Communication: Towards a Holistic Understanding of Organizational Complexity. International Journal of Strategic Communication, 12(3).
  • Simonsson, C., & Heide, M. (2018). Change communication: Exhorting the perspective of sensemaking and coworkers. In V. Luoma-aho, & M. J. Canel (Eds.), Handbook of Public Sector Communication Wiley-Blackwell.
  • Heide, M., & Simonsson, C. (2018). Coworkership and engaged communicators: A critical reflection on employee engagement. In K. Johnston, & M. Taylor (Eds.), Handbook of communication engagement John Wiley & Sons.
  • Heide, M., Johansson, C., & Simonsson, C. (2018). Kommunikation i organisationer. (3 ed.) Liber.
  • Simonsson, C. & Heide, M. (2018). How focusing positively on errors can help organizations become more communicative: An alternative approach to crisis communication. Journal of Communication Management, 22(2).
  • Falkheimer, J., Heide, M., Nothhaft, H., von Platen, S., Simonsson, C., & Andersson, R.(2017). Is Strategic Communication too important to be left to Communication Professionals?: Managers’ and coworkers’ attitudes towards strategic communication and communication professionals. Public Relations Review, 43(1), 91–101. DOI: 10.1016/j.pubrev.2016.10.011
  • von Platen, S., Merkelsen, H., & Möllerström, V. (2016). The role of the communication consultant in the digital age. In T. Coombs, J. F., M. Heide, & P. Young (Eds.), Strategic Communication, Social Media and Democracy. The challenge of the digital naturals London: Routledge.
  • Merkelsen, H., Möllerström, V., & von Platen, S. (2016). The role of communication professionals in the digital age - old paradoxes, new distinctions? In Strategic Communication, Social Media and Democracy: The Challenge of the Digital Naturals (pp. 13-24). Taylor & Francis. DOI: 10.4324/9781315732411
  • von Platen, S. (2015). The communication consultant: An important translator to communication management. Journal of Communication Management.
  • von Platen, S. (2013). Auto-communication and member identification. In T. Kaiserfeld, & T. O'Dell (Eds.), Legitimizing ESS. Big Science as a collaboration across boundaries Nordic Academic Press.

Kontakt

mats_heide
Mats Heide
Email: Mats [dot] Heide [at] isk [dot] lu [dot] se (mats[dot]heide[at]isk[dot]lu[dot]se)
Tel: 042-35 66 14

Forskare

Mats Heide
Email: Mats [dot] Heide [at] isk [dot] lu [dot] se (mats[dot]heide[at]isk[dot]lu[dot]se)
Tel: 042-35 66 14


lotta

Charlotte Simonsson
E-mail: Charlotte [dot] Simonsson [at] isk [dot] lu [dot] se (Charlotte[dot]Simonsson[at]isk[dot]lu[dot]se)
Tel: 042-35 65 08


RA

Rickard Andersson
E-post:
 rickard [dot] andersson [at] isk [dot] lu [dot] se (rickard[dot]andersson[at]isk[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 42 35 66 08