Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stipendiaterna Angelica och Victor: "Att fokus allt mer och oftare riktas mot politikernas personliga egenskaper och liv är extra tydligt på Instagram"

Vid kandidatceremonin delades bland annat Helsingborgs stads stipendium till bästa examensarbete i strategisk kommunikation ut. Priset tilldelades Angelica Cöster och Victor Dahlberg för deras gemensamma uppsats om politikers användande av Instagram. Ett ämne som är kolossalt intressant och aktuellt inte minst på grund av den pågående valrörelsen. Jag bad de båda pristagarna om en intervju.
angelvictor

Både Angelica och Victor kommer ursprungligen från Kalmar men hade aldrig riktigt umgåtts när de började studera strategisk kommunikation för några år sedan. Angelica kom från ekonomistudier i Lund och Victor hade jobbat i två år efter gymnasiet.

- Jag tyckte strategisk kommunikation lät väldigt spännande och mycket närmre vad jag ville arbeta med efter examen än vad ekonomiprogrammet kunde erbjuda, säger Angelica. Dessutom kändes den strategiska aspekten på kommunikation som ett framtidsyrke som inte på samma sätt riskerar att ersättas av robotiserade tjänster. Victor fortsätter: - Under gymnasietiden läste jag ekonomi och tyckte marknadsföring var intressant vilket slutligen ledde mig till denna kandidatexamen. Jag tror att jag då fascinerades av vad som fanns bortom vanlig annonsering och reklam, kanske framför allt vad som ligger bakom dagens kommunikation och hur den är uppbyggd.

Precis som Emma Svensson och Linda Åström, som tilldelades institutionens pris vid ceremonin (intervju här) så läste Angelica och Victor olika program – Angelica har studerat kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och Victor har läst kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier. Det går alltså utmärkt att göra gemensamt examensarbete även om man läst olika program.

Hur kändes det när ni förstod att det var ni som skulle få stipendiet?

- Helt klart en känslostorm! Att alla de intensiva timmarna som lagts ned på examensarbetet plötsligt resulterade i ett stipendium är fantastiskt. Även om vi själva alltid har varit nöjda över det som uppsatsen har åstadkommit så vet man aldrig vad någon annan tycker, eller hur den bedöms. Därför känns detta onekligen som ett bevis för att vi faktiskt inte var ensamma om att finna intresse i den.

Ert arbete heter "Personalisation on Instagram. A quantitative content analysis of prominent Swedish politicians' Instagram posts"”. Hur föll valet på just på politiker och instagram?

- Att vi valde att skriva om politisk kommunikation var helt på grund av personliga intressen. Vi är båda mycket intresserade av den politiska kommunikationen på sociala medier så valet föll sig ganska naturligt då vi verkligen tror att det blir så mycket roligare och enklare att skriva om något man faktiskt tycker är intressant.

- Valet att studera framstående politikers kommunikation på Instagram har flera anledningar. Dels så är Instagram en relativt ny arena för politisk kommunikation vilket innebär att det finns en begränsad mängd forskning på ämnet och det finns inte så mycket, från ett sändarperspektiv, erfarenhet kring vad som fungerar och vilka konsekvenser en viss typ av kommunikation kan få.

- En annan anledning till att valet föll på Instagram var på grund av att fenomenet personifiering, dvs att fokus allt mer och oftare riktas mot politikernas personliga egenskaper och liv, som studien undersöker, är extra tydligt på Instagram. Anledningen till detta är att Instagram har ett starkt visuellt fokus och att de algoritmer som styr vad vi ser och inte ser i våra flöden tenderar att favorisera sådant innehåll som är just personligt.

Hur tänker ni att ert examensarbete kan göra nytta även utanför universitetets väggar?

- Sociala medie-logiker styr det innehåll vi ser i våra flöden på Instagram vilket i sin tur ger incitament för politiker att posta vissa typer av innehåll mer frekvent på plattformen. Vår studies resultat belyser att en ökad grad popularitet och engagemang hänger ihop med personligt innehåll vilket också innebär att det kan vara svårt att nå ut med konventionella politiska meddelanden på plattformen. För att algoritmerna och sociala medie-logikerna inte ska hindra politikerna i sin strävan att nå ut till potentiella väljare och partikollegor behöver de därför att anpassa sin kommunikation.

- Ett sätt att göra detta, som vår studie har utforskat, är att maskera politiska meddelanden med privata aspekter från politikernas egna liv. Detta koncept har vi valt att namnge som Hybrider och är en allt vanligare förekommen kommunikationsstrategi hos framstående svenska politiker. Denna kommunikationsstrategi bidrar också till att gränsen mellan det privata och politiska blir allt mer suddig vilket studien problematiserar i relation till demokratin och tilliten till våra politiker.

- Studiens resultat visar också att andelen personligt innehåll på Instagram, även om det inte har ökat under den senaste mandatperioden, är väldigt stor vilket också kan bidra till insikt hos politiker och deras medarbetare då detta kan argumenteras vara ett problem för det politiska samtalet. Politiker och deras medarbetare bör rimligen reflektera kring detta då den unga generationen, som till stor del konsumerar nyheter och får kunskap kring politik på sociala medier, kan få en förvriden uppfattning om politik.  

Hur viktigt är personkemi och samarbete för att få till ett bra examensarbete tillsammans?

- Vi har skrattat lite åt under uppsatsskrivandets gång att vi inte har hamnat i konflikt under hela tiden, trots våra skilda personligheter. Jag tror att det krävs olika infallsvinklar, in- och uttryck för att faktiskt lyckas hitta rätt spår, men samtidigt för att inte hamna på villovägar. Att vi adderar varandra istället för att reducera varandra har verkligen inneburit att fokus har kunnat riktas åt rätt saker, trots vårbal, kvalborg, valborg, katastrofalborg och Lundakarneval.

Vad har ni för planer nu när tagit examen?

Angelica: - Under sommaren väntar jobb i Kalmar och till hösten hoppas jag att jag har blivit antagen till ett masterprogram i politisk kommunikation. När jag avslutat min utbildning vill jag arbeta med politisk kommunikation och opinionsbildning i någon form.

Victor: - Även jag är i Kalmar under sommaren och ägnar tiden åt att jobba samtidigt som jag söker jobb i Stockholm där jag flyttar ihop med min flickvän till hösten. Jobben som för närvarande är intressanta för mig är antingen knutna till politisk kommunikation, public affairs eller PR inom mat- och dryckesbranschen. Jag är fast besluten att ägna mitt kommande yrkesliv åt att arbeta med saker som finns i mitt passionsarkiv, bara då blir det perfekt.

Ladda ner uppsatsen här.

 

Intervju och foto: Ola Elleström

 

Senaste nyheter

2019-02-11

Slutrapporten är här: 7 steg mot den kommunikativa organisationen

Slutrapporten är här: 7 steg mot den kommunikativa organisationen
2018-12-20

Vinnare utsedd i Gullers Grupps uppsatsstipendium

Vinnare utsedd i Gullers Grupps uppsatsstipendium
2018-12-14

More research funds keep on coming

More research funds keep on coming
2018-11-22

Workshop om delningsekonomins villkor och utmaningar för svensk äventyrsturism

Workshop om delningsekonomins villkor och utmaningar för svensk äventyrsturism
2018-11-16

Nytt forskningsprojekt i tvärvetenskaplig miljö - Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden

Nytt forskningsprojekt i tvärvetenskaplig miljö - Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg